Vlastenecký klub Působnost VK
Hlavní stránka Seznam projektů a akcí Návštěvní kniha Ke stažení Mail VK     KLUB PATRIOTYCZNY   WOŚCOJSKI KLUB - górnoserbski   VLASTENECKÝ KLUB   DOMOVINSKI KLUB   ISAMAALINE KLUBI   HEIMATKLUB   HJEMLAND KLUB     ! ! ! KOSOVO JE SRBSKO ! ! !   Více  
roh   Projekty sdružení roh

roh   Další informace roh
+ Ke stažení


roh   Vlastenecký klub roh
IČO: 26528177
DIČ: CZ26528177

Sídlo:
Kunčice pod Ondřejníkem 114
739 13

Kontakt:
777 103 532
informace@v-klub.cz

Transparentní bankovní spojení: 5678956789/5500

© V-klub, 2002-2007

NAVRCHOLU.cz

TOPlist

bonprix

бонприкс

http://o-chae.com


* Jak se lípa stala národním symbolem?

Přidáno dne 03. 04. 2005 (24501 přečtení)

Všichni ví, že lípa je český národní symbol, ale již málokdo tuší, jak se jím vlastně stala. Také, pokud se podíváme do literatury, zjistíme o původu lipové symboliky velice málo. Pro sesbírání patřičných informací bylo třeba pátrání takřka detektivního. Protože se i nás se dotýká nedostatek času a peněz,takže případ "Lípa jako národní symbol" je ve svých počátcích a ještě dlouho nebude uzavřen.

Nabízí se tak možnost pro všechny bibliofily a odborníky různých profesí, se zapojit do tohoto pátrání v historii a v zahraničních pramenech. Věřím že rukou společnou dosáhneme kýženého cíle a dopátráme se k až k tomu nejstaršímu původu symboliky lípy. Veškeré informace budou setříděny a uveřejněny po odborném zpracování.
Zatím jsme zjistili:
 • Jako první uvedli lípu jako symbol slovanství básníci. Datovat však slovanskost lípy teprve od tohoto data (jak se o to pokusil například Miroslav Ivanov) je ošidné. Básnici často jen převádějí realitu obyčejného života do vznešeného jazyka múzy. Přesto právě J. Kollárovi vděčíme za jeho Slávu dcery či polskému básníku Krasickému za odkaz lípy jako slovanského symbolu.
 • Není možné předpokládat, že by se lípa stala během krátké doby národního obrození zničehonic symbolem. Zde je nutné tušit mnohem hlubší kořeny, které možná mají původ "mezi Vislou a Dněprem."
 • O mužském a ženském prvku je další důkaz. V označení rodu - TEN dub a TA lípa. Podle posledního výzkumu (uveřejněno i ve 100+1) se právě označení rodu výrazně podílí na vnímání daného předmětu. Bylo by velmi zajímavé porovnat rod u ostatních Slovanských národů a u dalších evropských národů.
 • Zasvěcení dubu, které je v historických knihách uváděno nejčastěji je přiřazení k hromovládcům - mužům - válečníkům a tedy ukazuje na jasnou mužskou diferenciaci dubu. Zasvěcení Diovi a Zeusovi v Řecku, Iupiterovi v Římě, Donarovi ve Skandinávii atp.


Pravděpodobný vývoj stromové symboliky ve Slovanských zemích
 1. Protoslovanské kmeny uctívají všechny stromy stejně, ale díky svému významu, ale především mohutnosti a dlouhověkosti se dostávají do popředí právě dub a lípa. Tato úcta bude mít pravděpodobně mnohem starší kořeny, než "jen" od formování Slovanů. Pravděpodobně je vlastní všem indoevropským etnikům.
 2. Symbolem indoevropských národů Germánů a Keltů je dub. Tento mohutný strom se svým tvrdým a trvanlivým dřevemje uctíván jako něco stálého, pevného a spjatého s duchovním významem. Společný celoevropskývýznam a tradice činí z dubu strom číslo 1.
 3. U Slovanů, Baltů (Baltoslovanů), Italiků je to dub i lípa. Dub je přitom skoro vždy definován jako mužský prvek. 
 4. Pakliže by dub nebyl v mytologické výbavě Slovanů od počátku mohli jej přijmout při postupu do Evropy. Což není úplně pravděpodobně, neboť dub a lípa se staly takřka shodné v uctívání pro všechny Slovany  (zatím to ovšem nemáme ověřené u všech Slovanů dnes).
 5. Oba dva symboly jsou svorně uctívány po stovky let a jejich duchovní význam se v důsledku křesťanství potlačuje do úrovně "významné dřeviny". 
 6. Tyto dva stromy jsou tedy až do doby "vzniku" národního obrození považovány za "důležitější", ale následkem germánské rozpínavosti dub získává negativní význam.
 7. Obrozenci svolávají jako protiklad "Frankfurtskému sněmu" Sjezd všeslovanský a proti "germánskému" dubu volí "slovanskou" lípu. Uctívání stromů je v té době již minimální (díky křesťanství) a proto má v nové podobě již jiný rozměr.
 8. Lípa se stává slovanským symbolem až dodnes, kdy je opět "zapomínána" jako důsledek odnárodnění států Evropy.


< center>Jaké známe fakta
 • Lípa se stala oficiálním národním symbolem až roku 1848, kdy během 2. až 12. června na Všeslovanského sjezdu v Praze (účastni byli delegáti Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Poláci, Rusíni, Chorvati, Srbi, Slovinci a Dalmatinci - tedy všechno porobené slovanské národy) stanovili jako národní symbol lípu proti velkoněmeckým snahám (reakce na frankfurtský sněm) a jako protiváha velkoněmeckému dubu.

Mystika a mytologie

V knize Stromy a jejich léčivá moc se dočteme: "V zemích Čechů, Moravanů a Slezanů býval hezký zvyk, že při svatbě a jiné významné události byla vysazována lípa, pod lípou se konaly vesnické sněmy, kázání." A o kousek dál. "Lípa byla opředena spoustou pověr. Lipové lýko sloužilo ke spoutávání démonů. Figurka z lipového dřeva se nosila pro štěstí. Nošení lipové kůry chránilo před otravou a listy se využívaly při tajných kouzlech k získání nesmrtelnosti. Z lipového dřeva jsou vyřezávány slavné oltáře, neboť toto dřevo se italsky nazývá lignum sanctum, tedy svaté dřevo."

 • Doplňující zajímavosti

  • Lípa slovanská: Národní spolek (1948-49) radikálně demokratický (informace o Lípě Slovanské)
  • Lípa v rukopisech: Rukopisy Královédvorský a zelenohorský
  • Léčivé lípy jsou především "slovanské" domácí lípy T.cordata a T. platyphyllos a nikoliv dovezené (T.americana ap.) 

  Baltové, Baltoslované - Lotyšsko

  Jako jeden z důkazů hovoří příklad národních symbolů Lotyšska, mezi které patří jako lotyšské národní stromy lípa (Tilia cordata, lotyšsky: liepa) a dub (Quercus robur, lotyšsky: ozols). Citace: "Dub a lípa jsou charakteristické prvky lotyšské krajiny. Oba stromy se dosud široce využívají pro lékařské účely. Jak z lipových květů, tak z dubových kůr se připravují léčivé nálevy. Lotyšské dainy (lidové písně), které obsahují dávné představy národa o etice a morálce, se o lípě a o dubu zmiňují nejčastěji." To hovoří jasně - Lotyši patří do skupiny Baltských národů (nebo jsou považováni za tzv. Baltoslovany [Abeceda národů, Zdeněk Wolf]).

  Formování lotyšského národa pochází z přelomu 16.-17.století a je jasné, že pokud lípu jako národní symbol "má na svědomí" slovanský živel, musel jej vnést už během formování Lotyšského národa. Nemůže obstát ani tvrzení, že lípa se do Lotyšska dostala až během "socialistické rusifikace" během sovětském okupace (po roce 1945). To lze jednoznačně vyloučit, protože lípa je symbolem trvalým (viz. lotyšské dainy - lidové písně) a ty se tvořily na venkově, který nebyl nikdy rusifikován. Citace: "zejména na venkově si uchovali Lotyši silnou a živoucí kulturu" (Encyklopedie Zeměpis světa, G. Batemen, V. Eganová)

  Vypadá to spíše na mnohem starší tradici - dub i lípa pocházejí z mnohem starší doby, než je samotné formování svébytného Lotyšského národa. Germanizační tlaky (Vikingové, křižáci) či slovanské tlaky (Velkoruské, bolševici) neměli na tyto symboly žádný vliv. Formovaný národ našel řešení v tom, že si uchoval jako národní strom jak dub tak i lípu.  

  Lípa se ve střední Evropě vyhoupla nad dub především a jedině jako protiklad velkoněmeckému tlaku. Taková potřeba v Lotyšsku nebyla, neboť germanizační tlak byl srovnatelný s ruským.


  Další národy
  U Germánů byl dub zasvěcen boju Donarovi
  O uctívání dubu od Keltů se není třeba příliš rozepisovat. Informace o uctívání lípy však chybí. Proti lípě hovoří také irský ogham /irské písmo/, kdy je každému písmu přiřazen nějaký významný rostlinný druh, ale lípa (přestože je vyjmenováno 25 botanických druhů) je vynechána!
  Finsko - zde se traduje pověst o Jumalovu stromu, což byl dub zasazený ve Finsku (kde normálně neroste). Pověst hovoří o dubu, který přeci jen ve finské půdě vyrostl a to tak, že zakryl oblohu a musel být poražen. Dub ve finské mytologii největší pravděpodobností souvisí s expanzí Vikingů a varjagů na finské území a je jedním z prvků, jež Finové z tohoto pramene přejali.
  Když chtěl Zeus (Iupiter) něco sdělit svým kněžím, "zašuměl ve větvích posvátného dubu vítr. U kořenů (posvátného) dubu tryskal pramen a v koruně odpočívali posvátní holubi." (Předpokládá se, že dubový kult vztažený na Zeuse vychází z "nesmírně dávných dob" z "primitivního náboženství Italiků". Což potvrzuje i pramen - jehož uctívání je pro evropská primitivní náboženství typické.

  Avšak mnohem zajímavější je legenda o chudých starých manželích z Frygie, o Filemónu a Baukis.

  Pověst praví že k nim (myšlen Filemón a Baukis) "jednoho dne zavítal v přestrojení Zeus. "Přijali jej přivítali ve svém domě, jali se svému hostu, jehož doprovázel Hermés, připravovat nejlepší jídlo, jaké si mohli dovolit, a již se chystali zabít svou jedinou husu, když v tom Zeus zasáhl. Byl dojat jejich vlídností a opravdovou zbožností, a o to více, že mezi ostatními obyvateli v kraji nenalezl nic než krutost a zvyk zahrnovat bohy výčitkami a opovržením. Aby jejich chování potrestal , rozhodl se seslat na zemi ničivou potopu, avšak stařičké dobré manžele Filemóna a Baukidu před ní zachránil a nevídaným způsobem je odměnil. ... a vyslyšel jejich modlitbu, aby zemřeli současně. Když je po mnoha letech přemohla smrt, proměnili se ve dva stromy, dub a lípu, které tam pak bok po boku rostly." (Kdo je kdo v mytologii - Alexandr S. Murray) Tento mýtus je pro nás velmi zajímavý. Seslání potopy jako trestu "za nezbožnost" a primitivní pohanské prvky legendy nám určují datování kořenů příběhu hluboko do minulosti.Pro nás je mnohem podstatnější právě pojetí přeměny partnerů - muž a žena = dub a lípa. Tento mýtus nám dává oprávnění tvrdit, že staří Italikové pojímali ve svém mýtu nebo v celé mytologii dub jako mužský prvek a lípu jako prvek ženský. Potvrzuje to jen námi nastíněnou teorii o celoevropském pojetí dubu a lípy a jejich významných duchovních rozměrech.


  Baskové jsou perfektní skupinou, která by nám mohla srovnávací metodou říci velmi hodně. Bohužel v tomto směru se nám (přes naši snahu) doposud nepodařilo zjistit nic konkrétního. (Pokud to samo o sobě není podstatnou informací !?)

Celý příspěvek | Přidal: Petr Tryščuk | Informační e-mailVytisknout článek

roh   Přihlášení čtenářů roh

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

roh   Zajímavé odkazy roh
Totalita - web proti totalitním systémům.
Vlastenci! na www
Web o Horní a Dolní Lužici.
Moravský vlastenecký etnofolk.

rodina.lv
Vlastenci


GNU redakční systém phpRS
GNU redakční systém phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.