Besedy a přednášky VK v Porubě

Autor: Petr Tryščuk <petr(at)v-klub.cz>, Téma: Přednášky a besedy, Vydáno dne: 09. 04. 2005

Tento článek bude otištěn v květnovém Porubském Zpravodaji.

Již od ledna 2002 se v Ostravě-Porubě pravidelně konají kulturně vzdělávací besedy a přednášky pořádané občanským neziskovým sdružením Vlastenecký klub. Vždy druhé úterý v měsíci probíhají přednášky od 18:00 hodin v salonku restaurace Parlament na ulici Maďarská.Za tři roky pořádání přednášek a besed byla dotčena různá témata, včetně těch aktuálních, ale hlavním tématem vždy byla a je historie, a to především období I. až III. odboje. Vzhledem ke kulatému výročí konce II. světové války, byly od září 2004 zahájeny besedy s válečnými veterány ze zahraničních armád. Svým pojetím je tato série besed s veterány jedinečná a proto chci poděkovat všem veteránům, kteří i přes svůj pokročilý věk jsou připraveni přijít besedovat.

Návštěvníci besed se od nich mohli v uplynulých měsících seznámit se spoustou specifik týkajících se přímo Moravskoslezského kraje, jako např. soužití s polskou i německou menšinou, přijímání německé Volkliste 3 a následné odvody do německé armády a útěky z ní.

Jsme rádi, že jsme takto důstojně mohli připomenout osudy těch, kteří nezištně a neohroženě bojovali na rozličných bojištích II. světové války za naši svobodu a vlast.

Po letošních prázdninách jsou připraveny přednášky o III. odboji. Chceme si tak připomenout dosti zahalenou část naší minulosti, jejíž odkaz byl komunistickou totalitou pokřiven. Jsou připraveny besedy s osobnostmi III. odboje jako jsou Jan Beneš, Milo Komínek, Jan Paumer a další.