TANEČNICE (1 081 m n.m.)

Autor: Petr Tryščuk <petr(at)v-klub.cz>, Téma: Tajemné Beskydy, Vydáno dne: 20. 03. 2005

Jedním z velmi zajímavých Beskydských vrcholů je hora Tanečnice, která se nalézá mezi Čertovým mlýnem a Radhoštěm.
Tanečnice jest v Beskydách pojmenování poměrně časté a váže se k tomuto pojmenování povícero pověstí. Už samotný název dává jednoduchou úměrou tušit, jak asi tyto pojmenování vznikaly.

O pohanských slavnostech

Za časů pradávných, se na mnoha Beskydských vrších konaly časté pohanské bohoslužby, při nichž se veselilo a slavilo. Tedy jak na Tanečnici, tak i V okolních lesích i na horách měli naši pohanští předkové svá místa bohoslužebná.
Veškeré to slavení bylo doprovázeno bujarými posvátnými tanci. A po nich a po zmíněných tancích byly pojmenovány mnohé vrchy, díky čemuž naleznete Tanečnici namátkou také pod Soláňem a nad Malenovicemi ve Slezsku.
Přičemž Tanečnice u Radhoště byla významným kultovním místem, kde se slavnosti podobného rázu uchovaly ještě dlouho poté co bylo oficiálně přijato křesťanství.

Nešťastníci a čarodějnice na Tanečnici

Později, již za dob křesťanských se slavnostní a veselé noci proměnily v noci čarodějné. O filipojakubské noci slétaly na Tanečnici čarodějnice z celého kraje - přijížděly na pometlech, ohřeblech a ty nejstarší v dížích. O jejich ďábelských rejích a divokých tancích si lidé vyprávěli mnoho příběhů, jen nikdo nebyl jejich tancům přítomen - lidé se o tomto večeru Tanečnici vyhýbali i prostým pohledem, natož aby se šli přesvědčit, zdali je to, co slyšeli vyprávět již od svých předků, pravda.

 

O původu pojmenování Tanečnice hovoří také jiné pověsti:

O líné Barce
Daleko proti proudu času, kdy na horách ještě rostly pralesy a v nich žila divoká zvěř, přišli do těchto končin první lidé. Káceli lesy, kypřili půdu a stavěli koliby. Všichni pilně pracovali, jenom Barka, nejkrásnější děvče, lenošila. Kmet rodu se starostlivě tázal, zdali není churavá. Tu přikázal dvěma mužům, aby ji sledovali. Barka každou noc vyběhla do lesa a tam uprostřed věkovitých stromů tančila v měsíčním světle kolem modřínů.
Tak to šlo pořád, Barka s ničím nepomohla, ovce nepodojila, s úklidem nepomohla, jenom tančit se jí chtělo. Samotný Radegast, bůh tohoto kraje, se rozhodl, že Barku potrestá. Když zase jednou tančila, najednou se jí nohy začaly pohybovat pomaleji a pomaleji, až ji přestaly poslouchat. S hrůzou hleděla, jak začíná vrůstat do skály, celé tělo jí zkamenělo, celá se měnila a už si ani nebyla podobná. V pastevecké osadě ráno marně sháněli Barku. Šli ji hledat na palouk, na kterém vždycky tančila. Ani tam nenašli. Přes noc na tom místě vyrostla veliká hora. Její svahy spadaly jako záhyby dívčiných sukní a celá hora měla podobu zkamenělé tanečnice. Lidé pochopili, že to Radegast proměnil lenošnou Barku v horu. A nazvali tu novou horu Tanečnicí.

Pověst o zbojnících na Tanečnici
Jiná pověst vypravuje, že tam blízko v Hrozenkovském lese měli sídlo zbojníci. Měli tam své úkryty bezpečné, prý také zděné komory, do těch schovávali naloupené věci, také peníze a skvosty, a tak tam po nich poklady zůstaly. Co se jich lidé nahledali, ale nic nenašel nikdo. Také povídají, že drak ty poklady hlídá, nebo že černý pes na nich sedí.
O těch zbojnících se říká, že domácímu lidu neubližovali. Chodili si také na salaše pro mléko, tam byli dobře známí. Veselí byli, rádi si zatancovali. Do hospody se jim nechtělo, čert tomu věř, nechtěli se dát chytit. Ale zvali k sobě nahoru na ten vrch děvčata ze salaší, měli tam taky muzikanty a tak často na rovince byl tanec. A když se dost vytancovali, obdarovali i děvčata i muzikanty a jděte domů!
A tak prý od toho tance dostala hora své jméno.