Příprava vývěsek - vyběr vhodného námětu

Autor: Petr Tryščuk <petr(at)v-klub.cz>, Téma: Informační cedule, Vydáno dne: 20. 03. 2005

Při sbírání informací Vám krom místních legend vždy musí posloužit dokumenty a fakta. Nejlépe z několika zdrojů či jednoho odborně zpracovaného. V archivech obce, městské nebo vědecké knihovny, odborné literatuře, na podrobných mapách, či z vyprávění pamětníků.

Lidem je důležité předkládat základní informace, které je na turistické procházce zaujmou. A nikoliv je zahltit daty. Vývěska má sloužit informativně a pokud se turista bude o stavbu (místo) zajímat více, jistě si potřebné informace dohledá v příslušných materiálech.

Předkřesťanské památky: Mohu si dovolit skoro s určitostí tvrdit, že ten kdo se o tuto část nezajímá soukromě, se může orientovat pouze podle značek v mapách. Poznat val zasypaného oppida nebo navršenou mohylu nad hrobem keltského vládce rozpozná jen zkušené oko. Z literatury lze namátkou doporučit Keltové v Čechách od Anny Bauerové. Každopádně nečerpejte z literatury ideologicky podbarvené – za komunismu veškeré památky patřily Slovanům a dnes se kde co přisuzuje pro změnu Keltům.

Mystická místa spojená s pověstí: Jedná se Zde Vám jako hlavní zdroj poslouží informace z okresních knihoven, ale bez zkušeného místního rádce se nejspíše neobejdete.

Křesťanské památky: Informace o nich získáte nejen standardním postupem, ale jistě Vám rádi poradí duchovní v daném místě či patřičné náboženské instituce.

Hrady, zámky, tvrze: Pokud připravujete materiál právě ke hradu, tak Vám nejlépe poslouží kniha Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Dr. Františka Spurného Csc. a kolektiv. Tato kniha má několik svazků a naleznete ji takřka v každé knihovně (v těch vědeckých určitě). Zde lze výklad obohatit o pověst nebo legendu. Může jít o její zkrácenou verzi při zachování hlavního děje.

Vojenské stavby, pevnosti: Pakliže budete například popisovat pevnosti v pohraničních oblastech, lze k nim dohledat příslušnou literaturu nejen v knihovně, ale třeba i v okresních státních archívech. Tam Vám na přání předloží dokumenty, včetně stavebních prací, finančního rozpočtu a v některých případech i dobové fotografie. K vstupu do archivu potřebujete jen občanský průkaz (jeho číslo vypíšete do badatelského listu). Archiv většinou vlastní kopírku, přesto je však lepší si většinu věcí opsat. Neboť cena kopie u archiválií je o dost větší, než cena normální kopie.