Štábní kapitán Karel Martínek

Autor: Petr Tryščuk <petr(at)v-klub.cz>, Téma: Čajánkovy kasárna, Vydáno dne: 19. 03. 2005

Štábní kapitán Karel Martínek se narodil 19.12.1910 v Třinci. Následně se přestěhoval do Bohumína (konkrétně na ul. Revoluční 503) (od školního roku 1922/3 navštěvoval Čs. ref. reál. gymnázium v Novém bohumíně, kde dne 22. VI. A.D. 1931 maturoval.

Jako už vojenský velitel se se aktivně zúčastnil bojů o Čajánkovy kasárna. Po německé okupaci se zapojil do odboje. Vyhodil například do povětří nacistický vlak v Lískovci, stožáry elektrického vysokého napětí v Ostravě - Kunčicích a u Lipníku, dálkový telefonní kabel u Hranic a zúčastnil se také dalších protinacistických akcí. Byl zrazen přítelem por. Jichnovským. Následně prošel koncentračními tábory Flossenburg a Mauthausen, kde se na pokraji smrti dočkal osvobození americkou armádou. Po vyléčení sloužil jako velitel pancéřovaných vlaků v Milovicích, kde se přidal do odvážného vojenského povstání proti komunistické diktatuře. Nerozhodnost mjr. Tupého a zrada por. Hrušky, zhatila nejen smělý plán na demokratický zvrat, ale také přivedla Karla Martínka před vyšší vojenský soud. K. Martínek byl odsouzen na patnáct let těžkého žaláře, z nichž si 7 let odseděl. 25.2.1975 zemřel na leukémii.