Výroční zpráva pro rok 2003

Autor: Petr Tryščuk <petr(at)v-klub.cz>, Téma: Organizační informace, Vydáno dne: 01. 01. 2004

Výroční zpráva je základním právním dokumentem, který ukazuje na činnost neziskové organizace v předcházejícím roce.
Vlastenecký klub působil v roce 2003 v pěti městech – Děčíně, Ostravě, Brně, Frýdku-Místku a Praze. Svou činnost zaměřil především na kulturní, ekologické a turistické aktivity.

Výčet aktivit: 1. Kultura a historie:

2. Pietní aktivity a aktivity vztažené na suverenitu vlasti:

3. Turistika, sport, survival, výlety:

4. Ekologie:

Odpracované dobrovolnické hodiny:

Členové Vlasteneckého klubu a naši spolupracovníci oddělali zcela zdarma okolo 80 hodin na přípravách kulturních akcí, 30 hodin na přípravách sportovních, turisticko-survivalových aktivit. Na ekologické činnosti bylo odpracováno přes 240 manuálních hodin a dalších hodin v terénu. Na přípravách historických a pietních aktivit bylo odpracováno po 35 hodinách. Čas strávený pro vnitřní chod, výstavbu www stránek a administrativní práci nepočítáme - jedná se o cca 150 hodin). Celkem bylo na přímých výstupech odpracováno Vlasteneckým klubem nejméně 420 hodin.
Finanční zpráva:

Hospodaření organizace:
    Příjmy od odběratelů služeb celkem 15 000,-
    Příspěvky ústředních orgánů, krajských, magistrátních, obecních 0,-
    Dary nadací, z podnikatelské sféry apod. 20 000,-
    Příjmy z členských příspěvků 5 000,-
    Další příjmy 0,-
Celkové výdaje v předcházejícím kalendářním roce 35 000,-
Plánovaný rozpočet na rok 2004
    Příjmy od odběratelů služeb celkem 5 000,-
    Příspěvky ústředních orgánů, krajských, magistrátních, obecních 10000,-
    Dary nadací, z podnikatelské sféry apod. 60 000,-
    Příjmy z členských příspěvků 20 000,-
    Další příjmy 0,-


Výroční zprávu zpracoval podle podkladů z Místních Klubů Petr Tryščuk, Jan Benc, Adéla Králová, Karel Demel, Mare Skřipský.
Dne 30.12. 2003 v Ostravě